Mẫu khu lăng mộ đá xanh rêu đẹp, mộ đôi bằng đá xanh rêu đẹp