Ưu nhược điểm khi xây mộ đẹp cất hũ cốt bằng đá tại Cần Thơ