văn khấn

Văn khấn dời mộ và thủ tục xin phép bốc mộ gia chủ cần biết

Bốc mộ là một nghi lễ quan trọng trong văn hóa Việt Nam thể hiện...

3 bài văn khấn lễ tạ mộ ngoài đồng và cách sắm lễ tạ mộ

Lễ tạ mộ là nét văn hoá tâm linh truyền thống tốt đẹp của người...

Văn khấn tất niên cơ quan và cách sắm lễ đầy đủ chính xác nhất

Văn khấn tất niên cơ quan và cách sắm lễ đầy đủ chính xác nhất...

Văn khấn tảo mộ cuối năm và 5 lưu ý khi đi tảo mộ cuối năm

Văn khấn tảo mộ cuối năm và 5 lưu ý khi đi tảo mộ cuối...

Văn khấn ông thần tài thổ địa cuối năm đầy đủ chính xác nhất

Văn khấn ông thần tài thổ địa cuối năm đầy đủ chính xác nhất Văn...

Bài văn khấn xin hóa tỉa chân nhang bát hương đầy đủ, chính xác nhất

Bài văn khấn xin hóa tỉa chân nhang bát hương đầy đủ, chính xác nhất...

Văn khấn ban Đức Ông tại chùa và cách sắm lễ ban Đức Ông

Văn khấn ban Đức Ông tại chùa và cách sắm lễ ban Đức Ông Văn...

Các bài văn khấn cúng tạ mộ phần – Văn khấn lễ tạ mộ, lăng mộ

Các bài văn khấn cúng tạ mộ phần – Văn khấn lễ tạ mộ, lăng...